poniedziałek, 7 grudnia 2009

Agnieszka Piksa / DYLATACJE

W ramach kolejnej odsłony projektu "Orbis Pictus" w najbliższy piątek zapraszamy na otwarcie wystawy Agnieszki Piksy "Dylatacje".
W języku nauki termin „dylatacja” występuje najczęściej jako określenie „różnicy w pomiarze upływu czasu, zależnej od prędkości mierniczego oraz grawitacji, jakiej on podlega” lub „szczeliny pomiędzy elementami konstrukcji, znoszącej napięcia i odkształcenia między nimi”.
Pojęcie to – rozumiane szerzej jako „różnica” albo „szczelina” – odnieść można również do sfery narracji wizualnej, szczególnie w sytuacji gdy, wobec oporu materii, zamierzona „kolinearność” słowa i obrazu zostaje zakłócona, stwarzając pole dla powstawania wszelkiego rodzaju „apokryfów i konfabulacji”.
W swej opowieści o „Dylatacjach” Agnieszka Piksa wyraża – wedle własnych słów – „solidarność z koncepcjami: dysfunkcji systemów, czasu nieliniowego, jakości przekazu mimowolnego”.
W poszukiwaniu kolejnych „czarnych dziur” artystka przywołuje Zagadkę Sfinksa, prowokuje spotkanie z hermetyczną substancją języka węgierskiego, wykonuje paradoksalny portret Króla-Słońce, a nawet „model ciemnej materii do układania samemu i badania jej właściwości”.
Wśród swoich inspiracji jednym tchem wymienia rumuńskie hafty ludowe i malownicze niedoskonałości teleskopowych zdjęć kosmosu; chętnie sięga również po techniki: „złej jakości, niskiej rozdzielczości, lewej ręki, okrągłego pędzla, wyliczanki, wycinanki, nibyfilmu, bujdy, dobierania wątku”.
Agnieszka Piksa (1983) studiowała na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie (dyplom – 2009) i w Universitate de Arta si Design w Cluj-Napoca. Zajmuje się rysunkiem, realizuje autorskie komiksy, eksperymentuje z językiem; tworzy instalacje oraz „nibyfilmy”. Wystawa „Dylatacje” na którą składają się rysunki i obiekty wykonane przez autorkę w latach 1988 – 2009, jest pierwszą indywidualną prezentacją jej prac.

Agnieszka Piksa / DYLATACJE
Kraków / Floriańska 22
11 XII 2009 – 19 XII 2009
wernisaż wystawy: 11 XII 2009 / godz. 20.00
wystawa czynna codzienne w godzinach 16.00 – 19.00

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz