niedziela, 5 grudnia 2010

ORBIS PICTUS w Fundacji Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ

SZTUKA W 1000 SZTUK
wystawa wydawnictwa Volans
wernisaż: 11 lutego 2011 (piątek), godz. 18:00


Stowarzyszenie Volans – Współczesna Sztuka w 1000 sztuk, założone w 1997 roku w Krakowie, podejmuje liczne działania na rzecz promocji polskiej sztuki współczesnej, a do jego bardziej znanych inicjatyw należy publikacja limitowanych serii autorskich pocztówek.

Volans wydał do tej pory kilka edycji unikatowych kartek pocztowych w formacie 14,5 x 19 cm (numerowanych, w ograniczonym nakładzie 1000 sztuk, spośród których 50 pierwszych jest sygnowanych przez autora), zaprojektowanych specjalnie przez polskich artystów, rekomendowanych przez znawców polskiej sztuki współczesnej.

Pięć serii, które dotychczas się ukazały, to prace autorów, których znane dzisiaj nazwiska dowodzą trafności ich wyboru przed prawie 13 laty; byli to m. in.: Wilhelm Sasnal, Oskar Dawicki, Jerzy Kosałka, Krzysztof Wałaszek, Paweł Jarodzki, Leszek Knaflewski. Wchodzili oni do zacnego, starszego artystycznym stażem towarzystwa Zbigniewa Makowskiego, Jana Tarasina i Edwarda Dwurnika.

Na wystawie pojawią się również pocztówki zaprojektowane przez najmłodszą generację artystów skupionych w ramach Targów Komiksu Alternatywnego i Ilustracji Krótkie Historie. Opublikowane w limitowanym nakładzie pocztówki zaprojektowali: Dominika Bobulska, Ania Brzozowska, Ada Buchholc, Bolesław Chromry, Justyna Gryglewicz, Gili-Gili, Joanna Jurczak, Agnieszka Piksa, Helena Siemińska, Mikołaj Tkacz, Kuba Woynarowski i Aleksandra Woldańska – Płocińska.

CO Z TYM KOMIKSEM?
cykl prezentacji i panel dyskusyjny
12 lutego 2011 (sobota)


Prezentacje inicjatyw i projektów artystycznych promujących polski komiks alternatywny oraz ilustrację
godz. 10:00-12:00

Orbis Pictus – prowadzenie: Kuba Woynarowski
Krótkie Historie – prowadzenie: Helena Siemińska i Damian Siemień
Gili-Gili – prowadzenie: Darek Vasina
Centrala – prowadzenie: Michał Słomka
Ilustracja.pl – prowadzenie: Agata „Endo” Nowicka i Przemysław Truściński
Hipopotam Studio – prowadzenie: Aleksandra i Daniel Mizielińscy

Panel dyskusyjny
godz. 12:30-14:30

Pomimo wieloletnich wysiłków, próby uczynienia komiksu pełnoprawnym elementem polskiej kultury, nadal rozbijają się o irracjonalne uprzedzenia odbiorców, związane z opacznie rozumianymi pojęciami „komiksowości” i „ilustracyjności”. W rodzimych realiach komiks pozostaje medium zbyt często jeszcze kojarzonym z jarmarczną rozrywką lub, co najwyżej, edukacyjną „instrukcją” dla najmłodszych czytelników.
Z drugiej strony, również gettoizacja samego środowiska komiksowego stoi w sprzeczności z potrzebą poszerzania grona potencjalnych widzów/czytelników, a co za tym idzie – poszukiwania nowych kanałów dystrybucji i zróżnicowanych rynków zbytu. W efekcie komiks jako medium artystyczne, marginalizowany jest nie tylko przez środowiska konserwatywne, ale i przez animatorów progresywnego „obiegu” sztuki.
Tymczasem wobec widma nowego branżowego kryzysu wydawniczego koniecznością staje się odrzucenie polityki „cechowej” na rzecz postdyscyplinarnego otwarcia, umożliwiającego zbudowanie symbolicznych pomostów między komiksem a mediami, z których wyrasta i z którymi w sposób naturalny „wchodzi w reakcję” (sztuki wizualne, literatura, design). Sprzyjają temu zjawisku pozytywne symptomy, takie jak rozwój nowej alternatywnej sceny komiksowej, rodzący się boom na rodzimą ilustrację, ekspansja Internetu i otwarcie na opowieści graficzne wydawnictw, dotychczas nie kojarzonych z tym segmentem rynku.
Celem panelu dyskusyjnego z udziałem twórców, wydawców i animatorów kultury komiksowej, jest zdefiniowanie aktualnego miejsca polskiego komiksu pośród innych mediów oraz określenie perspektyw jego dalszego rozwoju. Spotkanie poprzedzone zostanie prezentacją wybranych działań, pozwalających na umieszczenie dokonań komiksowych twórców oraz ilustratorów w szerszym kontekście; będą to m. in. wydawnictwa wyprowadzające opowieści graficzne poza standardowy „albumowy” format (Centrala, Volans), komercyjne inicjatywy łączące język komiksowej ilustracji z designem (Hipopotam Studio, Gili-Gili) oraz projekty artystyczne, zmierzające do wprowadzenie tych – dotąd marginalizowanych – mediów w obszar rynku sztuki (Orbis Pictus, Krótkie Historie, Ilustracja.pl).

W panelu dyskusyjnym udział wezmą:

Agata „Endo” Nowicka
Rysowniczka komiksowa, ilustratorka. Współautorka pierwszego w Polsce komiksowego bloga (komix.blog.pl). Autorka głośnego albumu Projekt Człowiek (Kultura Gniewu, 2006).

Przemysław „Trust” Truściński
Rysownik komiksowy, ilustrator, storyboardzista. Absolwent łódzkiej ASP. Autor licznych komiksów publikowanych w prasie codziennej, w antologiach oraz krajowych i zagranicznych magazynach branżowych.

Michał Słomka
Animator kultury komiksowej, wydawca. Współzałożyciel Projektu CENTRALA i organizator Międzynarodowego Festiwalu Kultury Komiksowej Ligatura w Poznaniu

Zalibarek
Rysownik, twórca video i instalacji przestrzennych. Czasami hodowca prozy i redaktor pism kulturalnych. Założyciel magazynu Puzdro.

Darek Vasina
Grafik i malarz. Współtwórca nieistniejącej już grupy Trzy Oczy, współorganizator warsztatów komiksowych Niepodległość Komiksów na krakowskiej ASP. Prowadzi pracownię malarstwa na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie.

Katarzyna Janusik
Redaktor wydawnictwa Znak, odpowiedzialna za oprawę graficzną książek dla dzieci. Tłumacz literatury pięknej z języka angielskiego.

Piotr Marecki
Redaktor, wydawca, kulturoznawca. Współtwórca i redaktor naczelny magazynu Ha!art. Doktor kulturoznawstwa UJ, adiunkt w katedrze Kultury Współczesnej Instytutu Kultury UJ, dyrektor Krakowskiej Szkoły Scenariuszowej.

Aleksandra i Daniel Mizielińscy
Założyciele Hipopotam Studio, autorzy licznych stron www i książek (m.in. D.O.M.E.K., Kto kogo zjada?, Co z ciebie wyrośnie?), a także oprawy graficznej Wydawnictwa 40 000 Malarzy. Prywatnie kolekcjonerzy książek. Absolwenci Wydziału Grafiki na warszawskiej ASP.

Kuba Sowiński
Absolwent i pracownik ASP w Krakowie. Członek studia Biuro Szeryfy, współtwórca i grafik ogólnopolskiego kwartalnika projektowego 2+3D grafika plus produkt.

Ewa Ciepielewska
Malarka. Członkini grupy LUXUS, współautorka projektu i wydawnictwa Volans – sztuka w 1000 sztuk. Współzałożycielka krakowskiego magazynu Piątek Wieczorem i Lotnego Festiwalu Poza Murami.

Kuba Woynarowski
Rysownik, autor animacji i video, designer, niezależny kurator. Absolwent i pracownik ASP w Krakowie, gdzie współorganizował warsztaty Niepodległość Komiksów. Koordynator projektu Orbis Pictus, poświęconego związkom komiksu z innymi zjawiskami sztuki współczesnej.

Helena Siemińska
Rysowniczka komiksowa. Współorganizatorka Targów Komiksu Alternatywnego i Ilustracji Krótkie Historie. Studentka Wydziału Grafiki ASP w Krakowie.

Damian Siemień
Rysownik komiksowy. Współzałożyciel magazynu internetowego Piana Magazine, współorganizator Targów Komiksu Alternatywnego i Ilustracji Krótkie Historie. Student Wydziału Grafiki ASP w Krakowie.

Wszystkie wydarzenia odbędą się w galerii Fundacji Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ przy ul. Kościuszki 37 w Krakowie.


Sztuka w 1000 sztuk

wystawa wydawnictwa Volans
11 – 26 lutego 2011

Co z tym komiksem?
panel dyskusyjny
12 lutego 2011

ORGANIZATORZY:
Krótkie Historie
Orbis Pictus
Fundacja Sztuki Nowej Znaczy Się

KRÓTKIE HISTORIE - II Targi Komiksu Alternatywnego i Ilustracji

Krótkie Historie to pierwsze w Polsce targi ilustracji i alternatywnego komiksu, promujące najmłodsze pokolenie twórców, urodzonych w latach 80-tych i 90-tych. Poprzednia edycja imprezy odbyła się w czerwcu 2010 roku w postindustrialnej przestrzeni byłej fabryki Miraculum na krakowskim Podgórzu. Wydarzenie zgromadziło liczną publiczność, a przede wszystkim umożliwiło spotkanie grupy młodych artystów, zainteresowanych różnorodnymi formami wizualnej narracji. Swoje prace zaprezentowali wówczas: Ada Buchholc, Agnieszka Piksa, Bolesław Chromry, Dominika Bobulska, Joanna Jurczak, Ania Brzozowska, Justyna Gryglewicz, Gili Gili, Kuba Woynarowski, Mikołaj Tkacz, Helena Siemińska i Ola Woldańska - Płocińska.

Zamierzeniem organizatorów targów jest wprowadzenie komiksu oraz ilustracji - jako mediów dotąd marginalizowanych - w obszar zainteresowania kolekcjonerów współczesnej polskiej sztuki. Krótkie Historie to również kuratorska ekspozycja wywiedzionych z komiksu instalacji, obiektów, murali, limitowanych edycji grafik, unikatowych rysunków, artbook'ów i okolicznościowych pocztówek.

W drugi weekend grudnia 2010, w kameralnej przestrzeni krakowskiej galerii Floriańska 22 odbędzie się kolejna edycja imprezy, podczas której swoje prace zaprezentują: Ada Buchholc, Agnieszka Piksa, Ania Brzozowska, Bolesław Chromry, Fanaberje Dizajn, Gili Gili, Justyna Gryglewicz, Kuba Woynarowski, Mikołaj Tkacz, Magdalena Barcik i Renata Gąsiorowska.

Przy okazji Targów będzie można również nabyć komplet komiksowych pocztówek świątecznych i noworocznych, wydanych nakładem poznańskiej Centrali (wśród autorów: Jakub Grochola, Tomasz Niewiadomski, Ojciec Rene, Tomasz Pastuszka, Agnieszka Piksa i Olga Wróbel).
W niedzielę 12 XII o godz. 15.00 w ramach imprezy odbędzie się spotkanie zorganizowane przez wydawnictwo Volans czyli sztuka w 1000 sztuk z udziałem specjalnego gościa - Wilhelma Sasnala (autora legendarnego komiksu Życie codzienne w Polsce w latach 1999 - 2001), którego sygnowane pocztówki, stworzone specjalnie dla Volans, również będzie można nabyć podczas Targów.

Zapraszamy!

KRÓTKIE HISTORIE 2

11-12 XII 2010 / godz. 15.00 - 21.00
Galeria Floriańska 22 / Kraków

Kurator: Kuba Woynarowski
Organizatorzy: Damian Siemień, Helena Siemińska
Plakat: Fanaberje Dizajn
www.krotkiehistorie.blogspot.com